تقویم دوره های آموزشی زمستان ۹۶ آکادمی انرژی های تجدید پذیر ایران

دپارتمان های انرژی خورشیدی و انرژی بادی و زیست توده (تولید انرژی از زباله و بازیافت آن) برنامه دوره های آموزشی و کارگاه های یکروزه خود را با هماهنگی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (وابسته به وزارت نیرو) و نیز مرکز تخقیقات انرژی های تجدید پذیر شهرداری منطقه 1 تهران (معاونت محیط زیست) منتشر کردند.

مخاطبین این کلاس ها، سازمان های دولتی و خصوصی، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، علمی و پژوهشی، پیمانکاران و سرمایه گذاران در بخش نیروگاهی، صنایع مرتبط و کارآفرینان می باشند.

تقویم
ردیفعنوان دورهطول دوره تاریخ برگزاریمدرسمحل برگزاری
1 اصول و مبانی طراحی الکتریکال نیروگاه خورشیدی همراه با نرم افزار PVsyst16 ساعتچهارشنبه و پنج شنبه 29 و 30 آذر مهندس تاج الدینیموسسه آموزش عالي صنعت آب و برق (وابسته به وزارت نیرو)
2کارگاه آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های فتوولتائیک8 ساعتجمعه 1 دی مهندس تاج الدینیموسسه آموزش عالي صنعت آب و برق (وابسته به وزارت نیرو)
3مدیریت پروژه نیروگاه های خورشیدی مگاواتی8 ساعت پنج شنبه 14 دیمهندس تاج الدینیسندیکا صنعت برق ایران
4بازدید از نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی پژوهشگاه نیرو (اراک)8 ساعتجمعه 15 دیمهندس تاج الدینینیروگاه خورشیدی یک مگاواتی اراک
5نرم افزار تحلیل اقتصادی نیروگاهی Retscreen8 ساعتپنج شنبه 28 دیمرکز تحقیقات انرژی های تجدید پذیر شهرداری تهران
6کارگاه آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های فتوولتائیک8 ساعتجمعه 29 دیمهندس عمادیمرکز تحقیقات انرژی های تجدید پذیر شهرداری تهران
7آشنایی با استحصال انرژی از پسماند8 ساعتپنج شنبه 5 بهمنمهندس ناصریسازمان محیط زیست
8باردید از نیروگاه زباله سوز ساوه8 ساعت جمعه 6 بهمنمهندس ناصرینیروگاه زیست توده ساوه
9اصول فنی و اقتصادی جذب سرمایه گذار برای احداث نیروگاه های خورشیدی8 ساعتپنج شنبه 12 بهمنمهندس تاج الدینیموسسه آموزش عالي صنعت آب و برق (وابسته به وزارت نیرو)
10بازدید از نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی پژوهشگاه نیرو (اراک)8 ساعتجمعه 13 بهمنمهندس تاج الدینینیروگاه خورشیدی یک مگاواتی اراک
11محاسبات آب گرم کن خورشیدی8 ساعتپنج شنبه 26 بهمنمهندس رحیمیمرکز تحقیقات انرژی های تجدید پذیر شهرداری تهران
12کارگاه آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های فتوولتائیک8 ساعتجمعه 27 بهمن مهندس عمادیمرکز تحقیقات انرژی های تجدید پذیر شهرداری تهران
13 اصول و مبانی طراحی الکتریکال نیروگاه خورشیدی همراه با نرم افزار PVsyst16 ساعتچهارشنبه و پنج شنبه 9 و 10 اسفندمهندس تاج الدینیموسسه آموزش عالي صنعت آب و برق (وابسته به وزارت نیرو)
14کارگاه آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های فتوولتائیک8 ساعتجمعه 11 اسفندمهندس تاج الدینیموسسه آموزش عالي صنعت آب و برق (وابسته به وزارت نیرو)