ردیف

سطح دوره عنوان دوره تعداد ساعت توضیحات
۱ دوره مقدماتی نحوه استحصال انرژی از بیومس ۱۶ آشنایی با اصول ، تعاریف و مقدمات استحصال انرژی بیومس
۲ دوره پیشرفته آشنایی با بیواتانول ۱۶ آشنایی با تولید بیواتانول و فناوری مرتبط با آن
۳ دوره پیشرفته آشنایی با بیوگاز ۱۶ آشنایی با تولید بیوگاز و فناوری مرتبط با آن
۴ دوره پیشرفته آشنایی با بیو دیزل ۱۶ آشنایی با تولید بیودیزلو فناوری مرتبط با آن
۵ دوره پیشرفته آشنایی با ورمی کمپوست ۱۶ آشنایی با تولید ورمی کمپوست و فناوری مرتبط با آن
۶ دوره های جامع فنی و حرفه ای طراحس سیستم

هاضم بیوگاز

۲۴۱ آموزش مباحثی از قبیل به کارگیری ظرفیت ها و پتانسیل منابع محتلف زیست توده متناسب با ویژگی های خاص هر یک ، دسته بندی فرآنیدهای شیمیایی و بیلوژیکی تولید بیوگاز در سیستم های هضم بی هوازی ، به کارگری انواع فناوری هضم بی هوازی متناسب با منابع زیست توده ، نگه داری از اجزای سیستم شامل پمپ های انواع فن آوری های هضم پمپ هوازی ، تولید انرژی ، کنترل و نظارت بر خروج محصول از سیستم و ذخیره آن ها ، انجام آزمون های دوره ای جهت تعیین عملکرد مناسب کنترل و نظارت بر شرایط HSE  واحد
۷  دوره های جامع فنی و حرفه ای متصدی کنترل کیفی

سیستم پالایش پسماند و گازهای خروجی

سیستم زباله سوز

۱۹۴ آموزش چگونگی نظارت بر کوئنج کردن خاکستر و گاز با تسمه نقاله های انتقال آن ، بازیابی مواد قابل استفاده از خاکستر ، سنجش آلاینده های دودکش ، پالایش آلاینده های دودکش ، کنترل آلاینده های دودکش
۸ دوره های جامع فنی و حرفه ای راهبر سیستم های تولید پلت سوختی ۲۶۰ آموزش مباحثی از قبیل انواع استانداد های پلت چوبی و گیاهی و تست آن حین تولید مواد اولیه از تولید پالت های سوختی و نحوه نگهداری آن ، راهبری و نگه داری از پرس پلت ، شناخت سیکلون های موجود د رخط تولید و توانایی تعمیر و نگهداری آن ، عیب یابی و رفع عیب بخش های مکانیکی خط تولید پلت ، شناخت افزودنی های مناسب برای تولید پلت سوختی و راهبری آن ، تعمیر الکتروموتور ها ، پمپ ها و فن ها ، راهبری مدارهای کنترلی
۹ دوره های جامع فنی و حرفه ای متصدی سیستم های تولید ورمی کمپوست ۱۱۴ آشنایی با انواع کمپوست ، لبواوژی کرم های خاکی ، روش های انتخاب گونه مناسب جهت پرورش آشنایی با تجهیزات و ابزار مورد استفاده ، انواع روش های تولید ورمی کمپوست ، آشنایی با شرایط محیطی مناسب برای پرورش کرم های خانگی ، روش های جداسازی کرم ها از بستر و انواع تجهیزات جداسازی
۱۰ دوره های جامع فنی و حرفه ای مدیریت بر راهبری نیروگاه های زیست توده ۶۵۳ آموزش مباحصی از قبیل مدیریت عمومی ، مبانی مدیریت پروژه مدیریت مالی ، مدیریت منابع انسانی ، برنامه ریزی و کنترل موجودی ، بررسی منبع ریست توده ، بررسی فناوری های استحصال انرژی از زیست توده ، مدیریت بودجه نیروگاه و نظارت بر عملیات و تعمیر و نگه داری بخش های نیروگاه
۱۱ دوره های جامع فنی و حرفه ای متصدی سیستم زباله سوز نیروگاهی ۲۷۱ آموزش چگونگی کار در نیروگاه های زباله سوز، نظارت بر تخلیه زباله و توانایی کار در بخش انبار زباله ، جا به جایی زباله در نیروگاه ، تغذیه زباله به کوره ، راهبری انواع کوره های زباله سوز ، راهبری و کنترل بویلر ، خنک کردن خاکستر و کار با تسمه نقاله های انتقال آن ، تصفیه شیر آبه حاصل از زباله
۱۲ دوره های جامع فنی و حرفه ای متصدی کار با سیستم های زباله سوز ظرفیت پایین و علوفی ۱۸۳

آموزش مباحی از قبیل تغذیه و راهبری دستگاه زباله سوز و راهبری کوره ها کار با تابلو برق و سیستم های کنترلی ، دستگاه زباله سوز ، پالایش آلاینده های دودکش ، راهبری تابلو برق و سیستم های کنترل ، دستگاه زباله سوز ، پالایش آلاینده های دودکش ، راهبری بویلرهای کوچک ، عیب یابی و رفع عیب بخش های مکانیکی زباله سوز و عیب یابی و رفع عیب بخش های الکتریکی و کنترلی زباله سوز

 

 

55 دوره های آموزشی انرژی زیست توده

 

 

 

 

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با تولید برق از انرژی زیست توده برگزار می شود ، جهت اطلاع از زمان دقیق دوره با ما تماس بگیرید :

۰۲۱ – ۸۸۹۴۶۲۱۷

 

برگزاری دوره های انرژی زیست توده ، طرح توجیهی نیروگاه زیست توده

نیروگاه زیست توده در ایران ، تولید برق از زیست توده ، انواع زیست توده ، زیست توده ، بیوماس گیاهیانرژی تجدید ناپذیر ، انرژی های تجدید پذیر مقاله , انرژی های تجدید پذیر pdf ، انواع انرژی های نو ، انرژی پاک چیست ، انرژی های نو چیست ، انواع انرژی پاک ،مزایا و معایب انرژی های تجدید ناپذیر ، نحوه استحصال انرژی از بیومس، آشنایی با بیواتانول،آشنایی با بیوگاز،آشنایی با بیو دیزل،آشنایی با ورمی کمپوست،طراحس سیستم ،هاضم بیوگاز،متصدی کنترل کیفی ،سیستم پلایش پسماند و گازهای خروجی
سیستم زباله سوز،راهبر سیستم های تلید پلت سوختی،متصدی سیستم های تولید ورمی کمپوست،مدیریت بر راهبری نیروگاه های زیست توده،متصدی سیستم زباله سوز نیروگاهی،متصدی کار با سیستم های زباله سوز ظرفیت پایین و علوفی