ردیف سطح دوره عنوان دوره تعداد ساعت توضیحات
۱ دوره مقدماتنی آشنایی با پیل های سوختی ۱۶ آشنایی با اصول تعاریف و مقدمات پیل های سوختی
۲ دوره پیشرفته کاربرد هیدروژن به عنوان سوخت در پیل های سوختی ۱۶ آشنایی با اصول تعاریف و مقدمات هیدروژن در پیل های سوختی
۳ دوره جامع فنی و حرفه ای تحلیل نحوه عملکرد سیستم های پیل سوختی ۶۶۲ اموزش مباحثی از قبیل طراحی سیستم های الکتریکی پیل سوختی ، کار با تیم های مهندسی سیستم ها و کنترل سیستم ها ، پشتیبانی جنبه های الکتریکی سیستم های پیل سوختی
۴ دوره جامع فنی و حرفه ای طراحی سیستم های سوخت رسانی پیل سوختی ۴۱۸ آموزش طراحی سیستم های سوخت رسانی سامانه استک پیل سوختی شامل اجزایی همچون وتحد ریفورمر ، سولفورزدایی و پیش گرمکن

نحوه کارکرد و اجزای سیستم پیل سوختی

۵ دوره جامع فنی و حرفه ای طراح سامانه مدیریت هوشمند پیل سوختی ۳۹۱ آموزش طراحی سیستم های کنترلی به منظور توسعه و پیاده سازی الگوریتم های کنترل مورد استفاده در سیستم های پیل سوختی
۶ دوره جامع فنی و حرفه ای مونتاژ کار پیل سوختی ۴۴۶ آموزش نحوه مونتاژ ، نصب ، راه اندازی و حفظ و نگهداری سیستم های پیل سوختی به منظور کاربرد در خمل و نقل و دیگر کاربردهای متحرک و ساکن پیل سوختی
۷ دوره جامع فنی و حرفه ای مشاور نصب سیستم مولد نیروپیل سوختی ۵۸۵ آموزش مباحث پیل سوختی و اجزای تشکیل دهنده آن ، طراحی مفهومی و طراحی اجزای سیستم با در نظر گرفتن محل استفاده از سیستم پیل سوختی و سوخت در دسترس

 

555 1024x724 دوره های آموزشی  هیدروژن و پیل سوختی

دوره های آموزشی مرتبط با تولید برق از انرژی هیدروژن و پیل سوختی برگزار می شود ، جهت اطلاع از زمان دقیق دوره با ما تماس بگیرید :

۸۸۹۴۶۲۱۷-۰۲۱